Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
móc treo

Đoàn TNCSHCM

Thứ bảy - 13/12/2014 18:43
Doàn
 
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN ĐẠI HỌC VIỆT NAM HỌC K07
NHIỆM KỲ 2010-2011
…….c&d…….
 
1.     Sinh hoạt cộng đồng, đón tiếp đại biểu
2.     Chào cờ
3.     Tuyên bố lí do
4.     Mời đoàn chủ tịch lên làm việc
5.     Giới thiệu thư ký Đại hội
6.     Thông qua chương trình làm việc của Đại hội
7.     Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2009-2010
8.     Thông qua dự thảo phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh
niên nhiệm kỳ 2010-2011
9.     Thảo luận về báo cáo chính trị Đại hội
10.  Báo cáo kiểm điểm của BCH Chi đoàn ĐH Việt Nam học K07nhiệm kỳ 2009-2010
          11. Ý kiến đại biểu
          12. Tặng quà BCH Chi đoàn ĐH Việt Nam học k07 nhiệm kỳ 2009-2010
          13. Thông qua đề án nhân sự của BCH Chi đoàn ĐH VNH k07 nhiệm kỳ 2010-2011
          14. Mời ban kiểm phiếu lên làm việc
          15. Tiến hành bầu cử
          16. Văn nghệ, giải lao
          17. Công bố kết quả bầu cử
          18. BCH mới ra mắt và nhận nhiệm vụ
          19. Thông qua Nghị quyết Đại hội
          20. Tổng kết bế mạc Đại hội
          21. Chào cờ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tam Kỳ, ngày 09  tháng 09 năm 2010

 
  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG NAM     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
        ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
              LCĐ KHOA VĂN HÓA – DU LỊCH
                    CHI ĐOÀN ĐH VNH K07
                           ........˜&™........
                                                                             Tam Kỳ, ngày 25 tháng 9 năm 2009                       
PHẦN THỨ NHẤT:
BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN CHI ĐOÀN
ĐẠI HỌC VIỆT NAM HỌC K07  NHIỆM KỲ  2009-2010
 
Nhiệm kỳ 2009-2010, với sự quan tâm và chỉ đạo sâu sắc của BGH trường ĐHQN, lãnh đạo khoa VH-DL, BTV Đoàn trường, Ban thư ký Hội SV, BCH LCĐ-LCH khoa, các phòng ban, khoa chuyên môn trong nhà trường và tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu của ĐVTN-SV trong Chi Đoàn, nhiệm kỳ 2009-2010, chi đoàn ĐH VNH K07 đã tập trung triển khai thực hiện các hoạt động, các phong trào của Nghị Quyết BCH Chi đoàn đề ra tại Đại hội chi đoàn với nhiều nội dung và hình thức khác nhau, và về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ trong những điều kiện thuận lợi và khó khăn sau :
 
1. Thuận lợi
-Được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sắc của BGH trường ĐHQN, lãnh đạo khoa VH-DL, BTV Đoàn trường, Ban thư ký Hội SV, BCH LCĐ-LCH khoa, các phòng ban, khoa chuyên môn trong nhà trường và tinh thần đoàn kết nhất trí cao các ĐVTN.
-Đội ngũ BCH chi đoàn đã kinh qua nhiều trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
-Toàn thể ĐVTN trong chi đoàn có nhận thức cao về chính trị, có lòng tin đối với Đảng và nhà nước, tính thống nhất trong toàn chi đoàn trong quá trình học tập và công tác đoàn.
-Hầu hết, các ĐVTN đều có tinh thần học tập, có nhiều ĐV có tinh thần vượt khó trong học tập và công tác Đoàn.
2. Khó  khăn
-Sự liên kết giữa BCH Đoàn-Hội và giữa các cán bộ trong BCH chi đoàn còn rời rạc, chưa thống nhất.
-Khả năng tiếp cận và xử lý thông tin, trình độ ngoại ngữ, tin học, giao tiếp của đoàn viên trong chi đoàn còn hạn chế.
-Một số ĐVTN-SV trong chi đoàn có hoàn cảnh gia đình còn gặp nhiều khó khăn, xa gia đình nên ảnh hưởng không nhỏ đến học tập và hoạt động đoàn trong Chi Đoàn.
-Chưa triển khai tốt các hoạt động và kế hoạch đặt ra, một số hoạt động còn mang tính chất qua loa, chiếu lệ, đối phó.
-Đặc biệt, chi đoàn có nhiều SV Lào (12 SV) nên cũng gặp nhiều trở ngại và bất cập trong giao tiếp và tiếp cận thông tin, do vấn đề giúp đỡ SV Lào trong học tập còn chưa được quan tâm đúng mức.

 
Tuy nhiên, trong tình hình đó, nhờ tranh thủ được sự lãnh đạo của cấp trên, sự giúp đỡ nhiệt tình của Lãnh đạo khoa, BCH LCĐ Khoa VH – DL, nhất là sự nổ lực của ĐVTN trong chi đoàn mà công tác Đoàn và  phong trào Thanh niên của chi Đoàn đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên nhiều mặt:
 
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Nắm được tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng nên BCH Chi đoàn đã tranh thủ sự quan tâm kịp thời của các cấp nên hầu hết các ĐVTN-SV trong Chi Đoàn đã có sự chuyển biến toàn diện về nhận thức trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiểu biết về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ của người Đoàn viên, phát huy tính dân chủ, tạo ra sự đoàn kết nhất trí cao, sự đồng thuận trong chi đoàn và động viên ĐVTN-SV trong chi đoàn đóng góp tài năng, trí tuệ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Đó là: BCH chi đoàn đã tham gia triển khai cuộc vận động sinh hoạt chính trị của Đoàn trường, khoa như “Tuổi thẻ Quảng Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Tuần lễ học đường”, học tập 6 bài lý luận chính trị của Đoàn,thường siêng tham gia các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật do nhà trường tổ chức.
2. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn – Hội , tham gia xây dựng Đảng
Tuyên truyền giáo dục ĐVTN-SV về bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, luôn biết sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Kết quả là: Không có ĐVTN-SV vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; luôn nâng cao chất lượng Đoàn - Hội; luôn họp tự kiểm điểm rút kinh nghiệm trong BCH chi đoàn-chi hội để  xây dựng tổ chức Đoàn-Hội vững mạnh; Luôn gắn liền tổ chức Đoàn- Hội thành một tổ chức thống nhất trong mọi hoạt động ; Chi đoàn đã hoàn thành xong việc đóng các khoản phí cho đoàn cấp trên ; Phát động ĐVTN-SV đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng tượng đài, nhà lưu niệm .v.v. do Đoàn trường, tỉnh Đoàn phát động.
3. Công tác giáo dục truyền thống
Chi đoàn coi đây là công tác trọng tâm được nên chi đoàn đã triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú gắn với các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của dân tộc, của quê  hương như: tổ chức các hoạt động kỷ niệm sinh nhật Đoàn (26/03), truyền thống HSSVVN (09/01)
4. Công tác giáo dục đạo đức lối sống, nếp sống văn hoá-văn minh
       Công tác này gắn liền với cuộc vận động “Tuổi trẻ sống đẹp sống có ích”, “ Cần kiệm là nếp sống đẹp của thanh niên”, “ngày tình nguyện” nên các ĐVTN-SV đều có nhận thức, ý thức cao, luôn thể hiện phong cách ứng xử giao tiếp văn hóa với thầy (Cô), bạn bè, thể hiện mình là SV Văn hóa-Du lịch như: hầu hết các ĐVTN không vi phạm pháp luật, quy chế nội quy nhà trường trong thi cử, nơi nội trú, ngoại trú, tham gia đầy đủ các buổi lao động vệ sinh do Đoàn trường, nhà trường phát động.

 
5. Phong trào thi đua tình nguyện , xây dựng bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội
          Với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”,  các ĐVTN-SV trong chi đoàn hưởng ứng các hoạt động chủ điểm của tháng thanh niên như: 100% SV tham gia lao động vệ sinh trong khung viên nhà trường ; có 3 Đv tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo; Có 5 Đv tham gia chiến dịch mùa hè xanh về với Trà Leng-Trà My; Có nhiều đoàn viên  tham gia tình nguyện trong kì thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2010; hưởng ứng các phong trào tham gia tình nguyện phòng chống các tệ nạn xã hội; có 3 ĐV đang tham gia trong đội TNXK của nhà trường.v.v.
 
II. NHỮNG KẾT QUẢ CỤ THỂ
1. Phong trào thi đua học tập
ĐVTN-SV trong chi đoàn đã xác định đúng thái độ, xem đây là động cơ để phấn đấu nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng xã hội, khả năng giao tiếp, nhằm phục vụ cho quá trình công tác sau này. Kết quả học tập-rèn luyện ĐVTN-SV trong năm học 2009-2010 đạt được như sau:
1.1. Về học tập
a. Học kì V
-Xuất sắc: 00 sinh viên đạt  00%
-Giỏi: 04 sinh viên đạt  8,68 %
-Khá: 20 sinh viên đạt  43,40%
-TB-khá: 08 sinh viên đạt  17,36%
-Trung bình:  07 sinh viên đạt  15,29%
-Yếu: 07 sinh viên đạt  15,29%
-Có 21 SV thi lại, và vượt qua 14 SV
b. Học kì VI
-Xuất sắc: 00 sinh viên đạt 00%
-Giỏi: 12 sinh viên đạt 26,09%
-Khá: 17 sinh viên đạt 36,95%
-TB-khá: 08 sinh viên đạt 17,38 %
-Trung bình: 07 sinh viên đạt 15,29%
-Yếu: 02 Sinh viên đạt 4,39%
-Có 9 SV thi lại
1.2. Về Rèn luyện
a. Học kì III
-Giỏi (0,8): 04 Sinh viên đạt  8,68%
-Khá(0,6): 30 Sinh viên đạt  65,10%
-Trung bình (0,4): 07 Sinh viên đạt  15,29%
-Yếu kém (>0,4): 05 Sinh viên đạt  10,85%
b. Học kì IV
-Giỏi (08à89đ): 15 Sinh viên đạt  32,55%
-Khá(70à79đ): 30 Sinh viên đạt   65,10%
 
-Trung bình (60- 69đ)): 07 Sinh viên đạt  15,29%
-Yếu kém (>60đ): 05 Sinh viên đạt   10,85%
1.3. Về xếp loại Đoàn viên
- Xuất sắc: 20 ĐV đạt  62,50%
- Khá: 12 ĐV đạt  37,50%
2. Các hoạt động ngoại khoá
-Có nhiều SV được nhận giấy khen, bằng khen và học bổng của nhà trường
Thật vậy, nhiệm kỳ 2009-2010, với tinh thần đoàn kết, thống nhất của các ĐVTN trong chi đoàn đã về cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, song vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Chính nhờ những thuận lợi và hạn chế này mà BCH chi đoàn đã rút ra được một số kinh nghiệm và kiến nghị sau:
1. Bài học kinh nghiệm
-Công tác đoàn và phong trào thanh niên muốn hoạt động tốt cần phải có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của BTV Đoàn trường, lãnh đạo Khoa và sự giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi của LCĐ khoa, các phòng ban chức năng.
-Đội ngũ BCH  cần phải có sự nhất trí cao, có tính kế thừa và phối hợp đồng bộ, phát huy tính năng động, sáng tạo và nhiệt tình của ĐVTN-SV với công tác Đoàn.
-Phải làm tốt công tác tham mưu với LCĐ, Đoàn trường đồng thời phải tiếp thu ý kiến, tìm hiểu nguyện vọng của ĐVTN-SV để kịp thời chỉnh sửa cách tổ chức hoạt động, tham mưu cho cấp trên.
-Kế hoạch hoạt động phải phong phú, phù hợp với tình hình thực tế của chi đoàn và được sự ủng hộ của ĐVTN-SV Chi đoàn.
2. Kiến nghị
-Chi đoàn chỉ có 31 ĐV, lại đến từ những vùng miền, địa phương khác nhau nên cần có sự quan tâm hơn nữa của Đoàn cấp trên, lãnh đạo khoa VH-DL để thuận lợi trong mọi hoạt động, phong trào của Chi Đoàn.
-Các Phòng ban chức năng tạo điều kiện về cơ sở vật chất để chi đoàn thuận lợi trong việc tổ chức sinh hoạt và triển khai công tác.
-Các ĐVTN-SV phải liên hệ thường xuyên với BCH Chi Đoàn để báo cáo tình hình của chi đoàn mình và từng đoàn viên phải ý thức được trách nhiệm của mình trong từng tổ chức cụ thể để chi đoàn kịp thời báo cáo, kiên nghị với Đoàn cấp trên.
-Đoàn cấp trên phải không ngừng tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa mang đặc thù của khoa VH-DL để các SV có điều kiện phát huy tài năng và trí tuệ của mình, nâng cao chất lượng các hoạt động, đa dạng hóa các hoạt động.
 
Trên đây là toàn văn báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên của chi đoàn Đại học Việt Nam học K07 thuộc khoa VH-DL  nhiệm kỳ 2008 - 2009, mong nhận được ý kiến đóng góp của các ĐVTN-SV  trong chi đoàn và quý vị đại biểu. Xin chân thành cảm ơn!
 
TM. BCH CHI ĐOÀN
                              Bí thư
 
                                       
 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG NAM    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
            ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
                   LCĐ KHOA VĂN HOÁ -DU LỊCH
                           CHI ĐOÀN ĐH VNH K07
                                ........˜&™........                        
                                                                             Tam Kỳ, ngày 25 tháng 9  năm 2009
PHẦN THỨ HAI:
DỰ THẢO
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN CHI ĐOÀN ĐẠI HỌC VIỆT NAM HỌC K07 NHIỆM KỲ 2009 -2010
 
Đại hội chi đoàn Đại học Việt Nam học K07 thuộc khoa VH-DL  nhiệm 2009-2010 diễn ra trong không khí khi thầy và trò trường ĐH Quảng Nam thi đua lập thành tích chào mừng năm học mới, Đại hội BCH LCĐ Khoa, Đại hội Đoàn trường lần thứ VII. Vì vậy, nhằm xây dựng Chi Đoàn ngày càng vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của LCĐ khoa VH-DL, của Đoàn trường, chi đoàn Đại học Việt Nam học K07 xin đưa ra bản dự thảo phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và  phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009-2010 như sau:
I. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA NĂM HỌC
1. Mục tiêu
- Xây dựng niềm tin, lý tưởng trong ĐVTN-SV về Đảng và dân tộc, giáo đạo đức lối sống lành mạnh cho sinh viên, nâng cao bản lĩnh chính trị góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH-HĐH của đất nước, thể hiện “trí tuệ cao, đạo đức trong sáng thể lực cường tráng và tinh thần phong phú, bản lĩnh vững vàng, ý chí mạnh mẽ…trong Đoàn viên Thanh niên trong Chi Đoàn”.
-Xây dựng chi đoàn vững mạnh về tổ chức tập trung nâng cao chất lượng ĐVTN-SV, giúp ĐVTN-SV sống đẹp, sống có ích, sống có lí tưởng, năng động sáng tạo trong xây dựng phong trào, gương mẫu trong học tập.
2. Nhiệm vụ trọng tâm của năm học
-Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy tài năng, sức sáng tạo.
-Xây dựng niềm tin, lý tưởng trong ĐVTN-SV về Đảng và  dân tộc, giáo dục cho ĐVTN-SV về tư tưởng đạo đức, lối sống văn hóa-văn minh, nâng cao bản lĩnh chính trị, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH – HĐH của đất nước.
-Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “nói không gian lận trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội”, “3 có, 3 không” trong giáo dục.
-Nâng cao các phong trào học tập, tình nguyện trong sinh viên, phát huy tính chủ động sáng tạo, học tập rèn luyện, thi đua học tập và tham gia NCKH; thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”; Xung kích sẵn sàng trong mọi hoạt động tình nguyện.
 
II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Nội dung
1.1. Công tác giáo dục tư tưởng và bản lĩnh chính trị
       Công tác nhằm định hướng, giáo dục cho ĐVTN-SV về chủ nghĩa Mac-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với việc học tập 6 bài học lí luận chính trị, các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, của đoàn TNCS Hồ Chí Minh; về truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc, của Đoàn, của quê hương. Tất cả nhằm đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Tuổi Trẻ Đại học Quảng Nam học tập và làm theo lời Bác”, xây dựng tinh thần “3 có, 3 không”,” 4 Đồng hành, 5 xung kích” trong ĐVTN-SV. Cụ thể là: Triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú gắn với các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của dân tộc, của quê hương, nhằm thu hút đông đảo ĐVTN-SV tham gia; Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, duy trì và phát triển các đội, các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, đội văn nghệ xung kích tạo sân chơi lành mạnh cho ĐVTN-SV trong  Chi đoàn.
1.2. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống văn hoá-văn minh
       Với phương châm “Mình vì mọi người - mọi người vì mình”, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, nhằm nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong sinh viên, nhất là việc phối hợp với phòng Tổ chức – Chính trị, các Khoa chuyên môn như phân công cán bộ theo dõi các hoạt động chung của chi đoàn, nắm bắt được tư tưởng tình cảm và nguyện vọng chính đáng của sinh viên, để kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo cho sinh viên trong chi đoàn một tâm thế vững chắt trong quá trình công tác-học tập của mình. Đặc biệt, tạo tác phong cho ĐVTN-SV trong chi đoàn, ứng xử văn hóa trong giao tiếp.v.v. chứng tỏ mình là sinh viên văn hóa-du lịch như thực hiện 100% ĐVTN-SV thực hiện đúng trang phục nhà trường quy định, văn hóa trong thư viện, trong cách ứng xử với mọi người xung quanh.
1.3. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật
       Tiếp tục quán triệt kết luận của TW Đoàn về tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho ĐVTN-SV trong giai đoạn hiện nay, thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt toạ đàm, nói chuyện chuyên đề về pháp luật cho ĐVTN-SV.
1.4. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và tham gia xây dựng Đảng
Xây dựng đội ngũ BCH chi đoàn vững mạnh, giúp Đoàn viên sống có lý tưởng, mục đích, biết hy sinh vì đất nước vì sự nghiệp xây dựng XHCN, năng nổ hoạt động, hăng hái trong học tập.
1.5. Phong trào hành động cùng tuổi trẻ
a. Phong trào 4 đồng hành cùng sinh viên
-Cổ vũ, hỗ trợ sinh viên trẻ học tập và nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ
-Tư vấn hướng nghiệp và tạo việc làm cho sinh viên
-Nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội cho HSSV
-Nâng cao sức khẻo thể chất và đời sống văn hoá tinh thần cho ĐVTN-SV
b. Phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc
-Xung kích lao động sáng tạo
-Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng:
 
-Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội
-Xung kích cải cách hành chính
-Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế
2. Biện pháp thực hiện cụ thể
-Tập trung triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, tuổi trẻ trường Đại học Quảng Nam và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, hành động của tuổi trẻ đoàn trường ĐHQN: “Sống đẹp sống có ích”.
-Trưng cầu ý kiến của ĐVTN-SV để xây dựng văn kiện Đại hội Đoàn các cấp.
-Tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục lòng yêu nước, yêu CNXH cho ĐVTN-SV.
-Đẩy mạnh phong trào “dạy tốt, học tốt” thi đua luyện tốt và ngày mai lập nghiệp, vì dân  giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.
-Xây dựng nếp sống văn hóa-văn minh trong sinh hoạt cũng như trong học tập, xây dựng phong trào tự rèn luỵên cho mỗi ĐVTN-SV.
-Tạo điều kiện cho ĐVTN-SV tham gia đầy đủ 6 bài học lý luận chính trị do đoàn trường tổ chức.
-Khuyến khích ĐVTN-SV có lối sống cần kiệm nêu gương người tốt, việc tốt, chống lối sống thực dụng trong mỗi ĐVTN.
-Hình thành nên nếp sống văn hóa-văn minh trong ngà trường và nơi ở, lên án cuộc sống buông thả, sống thử trong ĐVTN-SV.
-Phát động phong trào thi đua học tập trong từng ĐVTN-SV thực hiện giờ học tốt, tuần học tốt, đẩy mạnh phong trào tự học và học ở mọi lúc mọi nơi, giúp đỡ nhau học tập.
-Tổ chức các buổi học tốt, nói chuyện về phương pháp học tập cho ĐVTN-SV, trao đổi kinh nghiệm học tập, thảo luận và đóng góp ý kiến trong việc đổi mới PP học tập.
-Không ngừng giao lưu học hỏi các chi đoàn bạn, noi gương theo những tấm gương sáng trong học tập, tham gia vào các câu lạc bộ gia sư, phát huy vai trò của trung tâm hỗ trợ học tập-thư viện điện tử KLF.
-Khuyến khích các ĐVTN-SV tham gia khám phá khoa học, có sáng tạo trong họat động khoa học công nghệ và NCKH, tiếp cận công nghệ thông tin hiện đại, nổ lực sáng tạo làm đồ dùng học tập có quy mô trong đặc thù của ngành học.
-Tham mưu với Đoàn trường, LCĐ khoa để lập kế hoạch sát với tình hình thực tế, hoạt động theo tháng, theo tuần. Sau mỗi hoạt động BCH chi đoàn họp rút kinh nghiệm.
-Kịp thời khen thưởng các cá nhân xuất sức, phấn đấu giới thiệu 2-4 Đoàn viên ưu tú tham gia học cảm tình Đảng.
-Phát động các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam như tham gia tìm hiểu, học tập viết bài về tìm hiểu Đoàn, các anh hùng liệt sĩ, tham gia “Lễ hội ẩm thực” truyền thống, các hội thi do Khoa và LCĐ tổ chức
-Đa dạng hoá các loại hình hoạt động tuyên truyền: như sân khấu hoá, chiếu phim tư liệu,thuyết trình. Phát huy có hiệu quả các công cụ tuyên truyền của Đoàn như các chương trình phát thanh thanh niên, bản tin thanh niên, website tỉnh đoàn, website của nhà trường và diễn đàn học tập, làm tốt các chuyên mục “Đảng trong cuộc sống hôm nay”, mục sinh hoạt tư tưởng, chuyên mục “ống kính sinh viên” để kịp thời phản ánh hoạt động của ĐVTN.
 
IV.  MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
1. Các chỉ tiêu hoạt động
-100% ĐVTN-SV chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường, pháp luật của nhà nước.
-100% ĐVTN-SV không phạm vi quy chế trong thi cử, thực hiện kì thi nghiêm túc.
-100% ĐVTN-SV tham gia phong trào tình nguyện dưới nhiều hình thức.
-100% ĐV đăng ký rèn luyện ĐV đoạt loại khá giỏi trở lên.
-100% ĐV xếp loại khá, xuất sắc, không có ĐV trung bình, yếu.
2. Các chỉ tiêu cụ thể
2.1. Các chỉ tiêu về hoạt động
-Tổ chức 01 chuyến đi thực tế học phần ngoài tỉnh (miền Tây Nam Bộ và Tp. Hồ Chí Minh khoảng từ 08-10 ngày), 01 chuyến đi thực tế học phần trong tỉnh, 01 chuyến đi thực tế bổ trợ các môn học và 01 chuyến đi dã ngoại cho chi đoàn.
-80% ĐVTN-SV viết bài tham luận cho CLB NCKHSV khoa VH-DL và có ít nhất 30% các bài tham luận được đọc tham luận tại các buổi Hội thảo.
-Đạt giải Nhất hội thi Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch.
-Đạt giải Ba trở lên hội thi Lễ hội ẩm thực của khoa.
-Phấn đấu có ít nhất 30% ĐVTN được dự thi Rung Chuông Vàng.
-Thành lập 01 nhóm học tập để giúp đỡ các Sinh viên Lào trong quá trình học tập và sinh hoạt.
-Có từ 7-9 ĐV được đi học lớp cảm tình Đảng và có ít nhất 01 ĐV được kết nạp Đảng.
-80% ĐV đạt loại xuất sắc và 20% ĐV đạt loại khá.
-Phấn đấu chi đoàn Đại học Việt Nam học k07 đạt danh hiệu chi đoàn xuất sắc, là lá cờ đầu trong các phong trào hoạt động của khoa Văn hóa-Du lịch.
2.2. Về học tập
-Xuất sắc : 01 sinh viên đạt 2,17%
-Giỏi : 08 sinh viên đạt 17,36%
-Khá : 20 sinh viên đạt 43,40%
-TB-Khá: 11 sinh viên đạt 23,87%
-Trung bình : 06 sinh viên đạt 13,02%
-Không có sinh viên yếu kém
-Không có sinh viên thi lại
2.3. Về rèn luyện
-Xuất sắc (90à100đ): 02 sinh viên đạt 4,34%
-Giỏi (80à89đ): 20 sinh viên đạt 43,40%
-Khá (70à79đ): 18 sinh viên đạt 39,06%
-Trung bình (60à69đ): 06 sinh viên đạt 13,02%
 

 
Trên đây là toàn văn bản dự thảo phương hướng nhiệm vụ, công tác Đoàn và phong trào thanh niên- sinh viên của chi đoàn Đại học Việt Nam học K07 trực thuộc khoa Văn hóa-Du lịch  nhiệm kỳ 2009-2010. Kính trình lên Đại hội, và xin ý kiến của Đoàn cấp trên, quý vị đại biểu, cùng các  ĐVTN thảo luận, đóng góp ý kiến để xây dựng bản phương hướng được hoàn chỉnh. Xin trân tọng cảm ơn!
 
                                       TM. BCH CHI ĐOÀN
                Bí thư
 
 
 

 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH QUẢNG NAM     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
       ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM           
               LCĐ KHOA VĂN HOÁ  - DU LỊCH
                       CHI ĐOÀN ĐH VNH K07
                                   ……..«……..
                                                                                       Tam Kỳ, ngày 25 tháng 9 năm 2009
BÁO CÁO
KIỂM ĐIỂM BCH CHI ĐOÀN ĐH VIỆT NAM HỌC K07 NHIỆM KỲ 2008-2009
TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2009-2010
 
Đại hội đại biểu BCH chi đoàn Đại học Việt Nam học k07 thuộc Khoa VH-DL nhiệm kỳ 2008-2009 đã tín nhiệm và bầu vào BCH gồm 5 đồng chí và đã được Ban thường vụ Đoàn trường ra quyết định chuẩn y theo đúng điều lệ của Đoàn TNCS HCM. Để đánh giá lại nhiệm kì hoạt động đã qua, nay BCH chi đoàn Đại học Việt Nam học k07 xin báo cáo kiểm điểm BCH trình đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2009-2010 như sau:
 
1. Về tình hình nhân sự
-Tại đại hội đại biểu Chi Đoàn nhiệm kỳ 2008 - 2009, Đại hội đã thống nhất bầu ra BCH  chi đoàn mới gồm 5 đồng chí: 01 đồng chí bí thư, 1 đồng chí phó bí thư và 3 uỷ viên.
-Sau khi bầu các chức danh và có quyết định chuẩn y của Ban thường vụ Đoàn trường, BCH Chi đoàn đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí dựa vào nghị quyết Đại hội, BCH đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể trong tuần, tháng, năm.
-Và cũng sau các hoạt động, BCH Chi đoàn đã có những cuộc họp rút kinh nghiệm, thường xuyên trao đổi xây dựng tổ chức phong trào Đoàn và phong trào TN trong Chi đoàn.
-Qua một năm hoạt động, BCH đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào TN, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra tại Đại hội nhiệm kỳ 2008 - 2009 mà báo cáo tổng kết đã nêu.
2. Những ưu -khuyết điểm
2.1. Ưu điểm
-BCH Chi đoàn đã cố tạo nên sự đoàn kết, thống nhất cao, tạo được sự tin tưởng trong ĐVTN-SV trong Chi đoàn.
-Xây dựng kế hoạch nề nếp hoạt động đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
-Đã có sự liên hệ chặt chẽ với BCS lớp và BCH Chi hội để tạo thành một khối thống nhất đoàn kết chung trong Chi đoàn.
-Thường xuyên liên hệ với BCH LCĐ khoa, lãnh đạo Khoa VH - DL để kịp thời nhận sự chỉ đạo cũng như tham mưu cho Đoàn trường về các hoạt động tổ chức phong trào.
-Mở rộng và phát huy mối quan hệ với các Chi đoàn trong trường và đơn vị kết nghĩa.
-BCH đã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phấn đấu không ngừng trong mọi hoạt động, đặc biệt là học tập, luôn cố tạo nên niềm tin và tấm gương mẫu mực trong lòng các ĐVTN-SV.
 
2.2. Khuyết điểm
-Một số đồng chí trong BCH  Chi đoàn còn thiếu kỹ năng hoạt động, thiếu kinh nghiệm tổ chức, quản lí và điều hành.
-Do việc học quá nặng nên một số đồng chí chưa thật nhiệt tình trong công việc, chưa phát huy hết vai trò lãnh đạo của mình.
-Việc phân công nhiệm vụ trong mỗi đồng chí còn ít nhiều chưa phù hợp.
-Mô hình hoạt động chưa thật phong phú, nội dung chưa được đổi mới, kinh phí hoạt động còn eo hẹp.
-Sự liên kết, đồng thuận của BCH còn chưa cao, nên còn biểu hiện sự lệch lạc, không thống nhất.
-Đôi lúc, một số đồng chí còn có thái độ bảo thủ, thiếu lập trường, mang nhiều tính độc đoán.
3. Bài học kinh nghiệm
-Nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đoàn cấp trên, sự giúp đỡ của các phòng, ban cùng với sự thống nhất cao của tất cả ĐVTN-SV trong Chi đoàn đã tạo nên sức mạnh để Chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
-BCH Chi đoàn phải là những người có năng lực, năng nổ nhiệt tình trong mọi hoạt động, có kỹ năng thu hút ĐVTN-SV.
-Cán bộ đoàn phải linh hoạt, sáng tạo trong từng hoạt động sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Chi đoàn.
-Luôn giữ mối quan liên hệ chặt chẽ giữa Đoàn - Hội-Lớp, tạo thành một khối thống nhất.
-Đặc biệt, trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, BCH Chi đoàn Đại học Việt Nam học k07 thuộc Khoa VH-DL đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Đoàn cấp trên, của khoa và nhà trường, sự phối hợp, tham gia nhiệt tình của các bạn ĐVTN-SV. Thay mặt cho chi đoàn xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ sự tận tình ấy. Chúng tôi luôn tin tưởng sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm chỉ đạo của Đoàn cấp trên, các ban ngành, sự giúp đỡ của tất cả các  ĐVTN.
Với tinh thần tuổi trẻ năng động, sáng tạo, xung kích trong mọi hoạt động … Tuổi trẻ Chi đoàn Đại học Việt Nam học K07 Khoa VH-DL  sẽ đạt thành tích cao trong nhiệm kỳ cuối này. Cuối cùng xin gửi đến quý vị đại biểu, các bạn ĐVTN-SV lời chúc sức khoẻ, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!
 
 TM. BCH CHI ĐOÀN
                  Bí thư
 
 
 

 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn