Quảng cáo theo chủ đề
móc treo
Hình ảnh nhà trường 5 photos | 295 view

jpg

jpg

jpg

jpg

CBGV _ NV tặng áo ấm mùa đông cho trẻ có HC đặc biệt KK
Hình ảnh của Bé 3 photos | 279 view

Lớp 5 tuổi A

jpg

jpg
Hình ảnh giáo viên 1 photos | 236 view

jpg

hình ảnh các đoàn kiểm tra

jpg

Công tác làm đồ dùng đồ chơi tháng 1/ 2015 của trường

Công tác làm đồ dùng đồ chơi tháng 1/ 2015 của trường

Công tác làm đồ dùng đồ chơi tháng 1/ 2015 của trường

Công tác làm đồ dùng đồ chơi tháng 1/ 2015 của trường

Công tác làm đồ dùng đồ chơi tháng 1/ 2015 của trường

Công tác làm đồ dùng đồ chơi tháng 1/ 2015 của trường

Công tác làm đồ dùng đồ chơi tháng 1/ 2015 của trường

Công tác làm đồ dùng đồ chơi tháng 1/ 2015 của trường

Công tác làm đồ dùng đồ chơi tháng 1/ 2015 của trường

Công tác làm đồ dùng đồ chơi tháng 1/ 2015 của trường

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

Phần Trò chơi

jpg

Trò chơi

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg
Ảnh dự thi hội thi STKHKT 6 photos | 1614 view

Các bức tranh được làm từ nguyên vật liệu tự nhiên

jpg

Con chuồn chuồn

con ếch

Con gà trống

con voi

hình ảnh ngày khai giảng năm học mới 2015 - 2016

hình ảnh ngày khai giảng năm học mới 2015 - 2016

hình ảnh ngày khai giảng năm học mới 2015 - 2016

hình ảnh ngày khai giảng năm học mới 2015 - 2016

hình ảnh ngày khai giảng năm học mới 2015 - 2016

nguyên vât liêu

jpg

ai khéo tay hơn

jpg

jpg

jpg