Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Hà Nội: Giáo viên mầm non hợp đồng hưởng chế độ như biên chế
UBND TP Hà Nội vừa có quyết định ban hành quy định chế độ chính sách đối với GV làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các trường mầm non công ...
Hai mức độ công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Theo quy định, trường mầm non đạt chuẩn ...
GV mầm non hợp đồng cũng được hưởng lương theo thang bậc
Nội dung này được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV do Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ vừa ký, ...